Premium Homes

Aspen Model

Main Level: 1,968 S.F.
Garage: 612 S.F.

Aspen II Model

Main Level: 1,631 S.F.
Garage: 600 S.F.

Spruce Model

Main Level: 1,036 S.F.
Lower Level: 1,006 S.F.
Garage: 676 S.F.

Conifer Model

Main Level: 1,347 S.F.
Lower Level: 1,264 S.F.
Garage: 611 S.F.